یکی از مهم‌ترین تمرینات تقویت عضلات شکمی و دیافراگم برای خوانندگان

اولین، ساده‌ترین و مهم‌ترین تمرین تنفسی که هر خواننده‌ایی باید آن را بداند و انجام دهد.

شباهت و تفاوت آواز با سازهای بادی

نقش دیافراگم در خوانندگی

شباهت آواز با سازهای بادی و تمرینات مشترک