مرور برچسب

مدرسه آواز

مدرسه آواز

بیشتر مربی‌های آواز، روی قوی‌ و پُرحجم شدن صدای شاگردان تاکید دارند. البته این موضوع یکی از…

درباره ما

مدرسه آواز به مدیریت کیان (وحید دینپرور) به شما کمک خواهد کرد تا خوانندگی را به…