مرور برچسب

اموزش خوانندگی

مدرسه آواز

بیشتر مربی‌های آواز، روی قوی‌ و پُرحجم شدن صدای شاگردان تاکید دارند. البته این موضوع یکی از…

ویدئو آموزشی

یکی از مهم‌ترین تمرینات تقویت عضلات شکمی و دیافراگم برای خوانندگان اولین، ساده‌ترین و مهم‌ترین…