تارهای صوتی هنگام صحبت و سرایش(کشیدن حروف صدا دار)

 

گرفتگی صدا چیست؟ توضیح کلی گرفتن صدا ویژه سخنرانان، صداپیشگان و خوانندگان

 

به جای صاف کردن گلو، این کار را انجام دهید. (تمرین: عادت جایگزین)

 

چه کارهایی نباید انجام دهیم که صدا دچار مشکل نشود.

صاف کردن گلو

کارهای خطرناک که صدا را نابود می‌کند

 

عوامل گرفتگی صدا (شاید فکرش را هم نکرده باشید!)