بانک تجارت

 

 

شماره کارت

5859-8310-1923-0522

شماره شبا

IR590180000000000166670055

شماره حساب

166670055

صاحب حساب

وحید دین‌پرور

بانک تجارت

 

 

 

شماره کارت

5859-8310-1922-9276

شماره شبا

IR090180000000003326563616

شماره حساب

3326563616

صاحب حساب

وحید دین‌پرور