دانش موسیقی و سرایش (تئوری و اجرا)

تئوری موسیقی وسلفژ چیست؟

سلفژ چیست و به چه کاری می‌آید؟

اگر اندک علاقه‌ایی به یادگیری موسیقی، (نوازندگی یا خوانندگی) داشته باشید، حتماً کلمه‌های تئوری موسیقی، سلفژ، نُت‌خوانی و … به گوش‌تان خورده است. پس اجازه بدهید سریع به سراغ اصل موضوع برویم.

سلفژ (solfege) 

 

مهم‌ترین عاملی که به معنای اعمّ، پایه و اساس جدی در آموزش موسیقی به کار می‌رود، سلفژ است.

 

سلفژ را سرایش نیز می‌گویند که از دو قسمت اصلی تشکلیل می‌شود:

 

۱- قسمت عملی

۲- قسمت نظری (علمی)

 

خواندن و تلفظ کردن نُت‌ها به شکل آوازی (Sight – singing) و به صورت وزن‌خوانی(Sight-Reading) و قسمت نظری(Theory) شامل شناختن تمامی علامت‌ها و قواعدی است که در سال‌‌ها و قرون متمادی به منظور اجرای هرچه دقیق‌تر موسیقی، به تدریج اختراع شده و تکامل یافته‌اند. تا بتوان شناخت هنری (Art Cognition) را که واقعیتی درونی است و بیشتر جنبه‌ٔ عاطفی دارد با این علامت‌ها و قواعد، به شناخت علمی (Scientific Cognition) تبدیل کرد. 

 

این تعریفی است که در کتاب‌های معتبر تئوری موسیقی، توسط استادان خودمان (مصطفی کمال‌پورتراب) نوشته شده است. 

نکته مهم!

در تمام مدارس موسیقی جهان و کنسرواتوارها، آموزش سُلفژ(سرایش) و تئوری موسیقی جزو درس‌های اجباری و پایه‌ایی قرار دارد و همهٔ هنرجویان و دانشجویان موسیقی باید آن‌ها را یاد بگیرند.
اما در برخی از کشورهای شرقی به موسیقی علمی توجه چندانی نمی‌شود یا توجه کمی‌ می‌شود. دراین کشورها شیوهٔ آموزش به شکل سینه‌به‌سینه انجام می‌پذیرد. به اصطلاح به صورت گوشی. استاد می‌خواند یا می‌نوازد و شاگردان هم همانی که شنیده‌اند را تقلید می‌کنند. 
شیوهٔ سینه به سینه مزایا و معایبی دارد. تاریخ موسیقی مکتوب (نوشته و ثبت شده) ایران ۱۵۰ یا ۲۰۰ سال است ولی تاریخ موسیقی مکتوب غرب به ۱۰۰۰ سال می‌رسد. 
تئوری موسیقی یک زبان است. مثل سایر زبان‌های دیگر. قواعد و قانون‌هایی دارد که درطول تاریخ کامل و کامل‌تر شدند. 

دانش و تکنولوژی

 

پیشرفت تکنولوژی باعث ساده‌تر شدن کارهای زیادی شده است. معمولاً در این تغییرات عده‌ایی سود  و عده‌ایی ضررمی‌کنند. 
افرادی که خودآموز هستند و شوق یادگیری از افراد متخصص را نیز دارند، موفق‌‌تر هستند. اما به نکته‌ایی باید توجه کنند.
مطمئن باشید که چیزی را که یاد می‌گیرید، واقعاً درست باشد. چون اگر چیزی را نادرست یادبگیرید، درست کردن آن ممکن است سخت و دردسر ساز شود.

نکته! درست یاد بگیرید سپس تمرین کنید.

ارسال یک پاسخ